Vyberte stranu

Spoločenstvo kresťanov

 

hnutie za náboženskú obrodu

Každé Poznanie,
Ktoré Hľadáš,
Len Aby Si Obohatil Svoje Vedenie,
Len Aby Si V Sebe Hromadil Poklady,
Odvádza Ťa Od Tvojej Cesty,
Avšak Každé Poznanie,
Ktoré Hľadáš,
Aby Si Sa Stal Zrelším Na Ceste
Zušľachtenia Ľudského
A Svetového Vývoja,
Privádza Ťa O Krok Vpred.

Spoločenstvo kresťanov smeruje svojím pôsobením k obnovovaniu kresťanského života. Vo svojich zboroch zhromažďuje ľudí, ktorí sa chcú stať kresťanmi spôsobom primeraným dnešnej dobe.
Stredom náboženského života Spoločenstva kresťanov je obnovená bohoslužba: Obrad posvätenia človeka. Svoje učenie čerpá zo svetonázoru, ktorý vidí v Kristovom čine rozhodujúcu udalosť v dejinách ľudstva.

Stretnutia

Stretávame sa pravidelne niekoľkokrát do roka. Vždy z obradom posvätenia človeka.
Termín a obsah najdete v kandári.

Vzdelávanie

Na každom stretnutí študujeme vybrané dielo od Rudolfa Steinera.

Akcie/Kalendár

Termíny, čas, miesto a program vždy zverejňujeme v našom kalendári.

Hlásnik

Náš časopis vychádzajúci minimálne jeden krát do roka. Niekedy aj viac.

Rodinný pobyt

každoročne organizujeme rodinný pobyt členov aj nečlenov spoločenstva. Vyberáme miesta na Slovensku, kde vždy strávime týždeň intenzívnej pŕace na tvorbe spoločenstva.
Je to náročné, ale obohacujúce.

 

Učenie

Spoločenstvo kresťanov sa snaží viesť svojich veriacich k duchovnej samostatnosti,

teda k tomu, aby dokázali sami spoznávať pravdu a podľa nej potom utvárať svoje konanie. Všetko učenie slúži k tomu, aby človek dokázal lepšie chápať svoje vlastné náboženské zážitky, aby si uvedomil svoj podiel na Božom duchu, aby sa sám stal súčasťou Božej pravdy a Božieho pôsobenia. Učenie sa tak raz má samo učiniť zbytočným.

Krédo – časť prvá

„... ako im to Duch dal vysloviť“ V deň Turíc ráno bolo jedenásť pôvodných apoštolov, ktorí boli voľbou Mateja opäť doplnení na dvanástich, svorne pospolu, aj s matkou Ježišovou v ich strede. Na obrazoch, ktoré znázorňujú túto udalosť, vidíme...

O oblakoch

Blíži sa sviatok Nanebovstúpenia. To je sviatok, kedy ľudia často idú na výlet do prírody. Je zaujímavé, že podobná nálada vládne aj v epištole, a predovšetkým vo vsuvke Ob- radu posvätenia tejto doby. Počúvame tam, že náš chválospev nech...

Čo je to : oltár? – časť druhá

Prvý článok popísal vonkajšiu podobu oltára, ako ho používa Spoločenstvo kresťanov. Zistili sme, že má deväť prvkov, ktoré sa od seba odlišujú ako vo vonkajšej podobe, tak aj vo vnútor- nej povahe. Sú to: korpus, doska, farebná látka, substancie,...

Čo je to: oltár?

Vo vsuvke veľkonočnej doby sa nachádza prekvapivá veta o duši. Je nazývaná hrobom, ale hrob sa otvára a stáva sa oltárom, na ktorom obetuje sám Kristus. Duša ako oltár! Takýto oltár musí byť niečím celkom živým a vnútorným, a nie žiadnym...

Prečítajte si naše články a novinky

Pravideľne uverejnujeme články, ktoré buď vytvoríme, alebo nás zaujmú.
Budeme radi ak si nájdete ten svoj.

O Matke Sedembolestnej – Frank Peschel, Žilina 15. 9. 2018

Milí priatelia, dnes je významný slovenský sviatok Sedembolestnej Matky Božej, a to je pre nás celkom pekná príležitosť zamyslieť sa nad tým, či je to už odbitá katolícka tradícia, alebo to pre nás niečo môže znamenať. Zaujímavé môže byť aj to, z čoho vznikla tá...

Hlásnik SK

        Hlásnik SK 2017

Christophe Strawe: Iniciatíva a inštitúcia, Individuálne konanie v spoločenstve

Christophe Strawe Iniciatíva a inštitúcia Individuálne konanie v spoločenstve Žijeme v dobe, keď sa vzťah jednotlivca ku spoločenstvu radikálne mení. Heslá sú individualizácia, pluralizácia a globalizácia. Ako by sa mali zmeniť spoločenské štruktúry, aby sme mohli žiť...