O vzťahu sobáša k Slovu

Stiahnuť ako PDF verziu Sobáš či sviatosť manželstva je poslednou sviatosťou v ich celkovom organizme, veď istý čas po sobáši sa zvyčajne narodí dieťa a nasleduje krst – aspoň podľa idey manželstva, hoci sa život od tohto priebehu rôzne odchyľuje....

O vzťahu kňazského svätenia k Slovu

Stiahnuť ako PDF verziu Každý, kto vie naslúchať evanjeliu, môže sa v Spoločenstve kresťanov stať jeho členom, a každý, kto evanjelium vie zvestovať, môže sa v ňom stať kňazom. Tak sa dajú vyjadriť základné vzťahy človeka ku kresťanskému...

O vzťahu posledného pomazania k Slovu

Stiahnuť ako PDF verziu Okamih, kedy príde kňaz, aby poskytol umierajúcemu človeku posledné pomazanie, býva vážny, ale väčšinou nie temný. Situácia môže byť veľmi rôzna. Umierajúci môže byť doma či v nemocnici, môže mať veľké bolesti, či...

O vzťahu Obradu posvätenia človeka k Slovu

Stiahnuť ako PDF verziu Posledný článok hovoril o vzťahu konfirmácie k Slovu. V Spoločenstve kresťanov je konfirmácia vždy spojená s Obradom posvätenia človeka, ktorý mladiství prvý raz prežívajú v úplnosti aj s prijímaním. Tým sa im otvára...

O vzťahu konfirmácie k Slovu

Stiahnuť ako PDF verziu V prvom článku o vzťahu krstu k Slovu sme sa pozerali na to, ako sa dieťa učí hovoriť, ako si osvojuje slovo. Má celkom iný vzťah k slovu než dospelý. Slovo preň nie je iba označenie vonkajšej veci alebo abstraktného pojmu, ale je plné...

O vzťahu krstu k Slovu

Stiahnuť ako PDF verziu Čo je to vlastne: slovo? Z každodenného života ho samozrejme dobre poznáme a stále používame, aby sme iným ľuďom niečo oznámili alebo si sami nechali ústne či písomne niečo oznámiť. Slovo pritom označuje niektorú vec či abstraktný pojem, alebo...