Janovo evangelium (V poměru ke třem ostatním evangeliím, zvlášte k evangeliu Lukášovu)

Michael 2006

Kategórie: