Udivujúce postrehy úplne prehliadnuté našou spoločnosťou (Zamyslenia a otázniky nad našou súvislosťou so Zemou, novým prirodzeným právom, nad rozporuplnými hodnotami našej spoločnosti a novou paradigmou vedy, prefotená prednáška

FREE

prefotená prednáška 2003

Kategória: