Krédo – časť prvá

Stiahnuť ako PDF verziu „… ako im to Duch dal vysloviť“ V deň Turíc ráno bolo jedenásť pôvodných apoštolov, ktorí boli voľbou Mateja opäť doplnení na dvanástich, svorne pospolu, aj s matkou Ježišovou v ich strede. Na obrazoch, ktoré...

O oblakoch

Stiahnuť ako PDF verziu Blíži sa sviatok Nanebovstúpenia. To je sviatok, kedy ľudia často idú na výlet do prírody. Je zaujímavé, že podobná nálada vládne aj v epištole, a predovšetkým vo vsuvke Ob- radu posvätenia tejto doby. Počúvame tam, že...

Čo je to : oltár? – časť druhá

Stiahnuť ako PDF verziu Prvý článok popísal vonkajšiu podobu oltára, ako ho používa Spoločenstvo kresťanov. Zistili sme, že má deväť prvkov, ktoré sa od seba odlišujú ako vo vonkajšej podobe, tak aj vo vnútor- nej povahe. Sú to: korpus, doska,...

Čo je to: oltár?

Stiahnuť ako PDF verziu Vo vsuvke veľkonočnej doby sa nachádza prekvapivá veta o duši. Je nazývaná hrobom, ale hrob sa otvára a stáva sa oltárom, na ktorom obetuje sám Kristus. Duša ako oltár! Takýto oltár musí byť niečím celkom živým a...